Bễ tách mỡ inox 304

Bễ tách mỡ inox, bể chứa, nguyên lý hoạt động