Bể tách mỡ giải pháp xử lý dầu mỡ nước thải sinh hoạt

Bễ tách mỡ inox 304

Bễ tách mỡ inox, bể chứa, nguyên lý hoạt động

<